Inhoud bewerken
Klik op de knop inhoud bewerken om de inhoud te bewerken/toe te voegen.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN ART ET CREATION

De reservering van een kamer impliceert de aanvaarding van de onderstaande Algemene Voorwaarden in hun geheel.

Betaling en prijzen

De getoonde prijzen zijn prijzen per kamer, per nacht inclusief ontbijt. De prijzen zijn exclusief eventuele extra service

De toeristenbelasting is niet inbegrepen in de prijs van de kamers

De genoemde prijzen voor ons cursus-aanbod zijn op basis van volpension en inclusief cursuskosten.

De prijzen zijn exclusief eventuele extra service

De toeristenbelasting is niet inbegrepen in de prijs van de kamers.

De reservering wordt van kracht wanneer de klant  Art et Creation een aanbetaling heeft betaald die gelijk is aan 30% van het totale bedrag van de prijs van het verblijf. 100% in het geval van een reservering minder dan 14 dagen voor aankomst.

Betaling van het Saldo

Het saldo van het verblijf dient voor vertrek te worden betaald,

Bij vertrek krijgt de klant een factuur met de details van de dienst, het bedrag van de accommodatie, het bedrag van eventuele bijkomende diensten, het bedrag van de toeristenbelasting, het bedrag van de toegepaste btw.

De kosten voor de cursus dienen in zijn totaliteit te zijn betaald 14 dagen voor aanvang van de cursusdatum.De

Gebruik van de ruimtes

De klant dient het rustige karakter van de locatie te respecteren en er gebruik van te maken in overeenstemming met de bestemming. Hij/zij verbindt zich er ook toe de hem/haar toevertrouwde ruimtes in goede staat terug te geven. Omdat het huis rookvrij is, stemt de klant ermee in om deze instructie in het huis te respecteren tijdens zijn/haar verblijf. Het verkeer in de kamer en trappenhuis moet zonder schoenen.

Aankomsttijd/Vertrektijd

Aankomsttijd:

De klant moet op de bij de boeking aangegeven dag arriveren, niet eerder dan 16.00 uur (tijdstip van beschikbaarheid van de kamer)

Vertrektijd

op weekdagen van maandag tot en met vrijdag om uiterlijk 10.00 uur.

Zaterdag en zondag ten laatste om 11 uur. 

Annulering van het verblijf door klant

Elke wijziging van de reservering, datum, kamer, is alleen mogelijk na akkoord van de eigenaar en kan mogelijk extra kosten met zich meebrengen, en zal worden gemaakt op basis van beschikbaarheid op de datum van de wijziging. 

Als de annulering meer dan 60 kalenderdagen vóór de aankomstdatum plaatsvindt, wordt de aanbetaling die bij de boeking is betaald, volledig aan de klant terugbetaald. Met aftrek van €15,-  administratie-kosten.

Als de annulering plaatsvindt tussen de 60e kalenderdag en de 3e kalenderdag vóór de aankomstdatum, blijft de aanbetaling van de boeking bij de eigenaar.

Als de annulering minder dan 48 uur voor de aankomstdatum plaatsvindt, blijft U het volledige bedrag van de reservering verschuldigd aan de eigenaar.

 Bij voortijdig vertrek tijdens het verblijf is de volledige gereserveerde service verschuldigd.

Indien de klant niet verschijnt vóór 23.00 uur op de dag die is voorzien voor de aanvang van het verblijf, wordt de reservering automatisch geannuleerd en kan de eigenaar over zijn kamers beschikken. De aanbetaling blijft bij de eigenaar die dan gerechtigd is om het saldo van de prijs van de accommodatie te vorderen.

Annulering door de eigenaar: wanneer de eigenaar voor aanvang van het verblijf annuleert, moet hij de klant hiervan op de hoogte stellen per aangetekende brief met ontvangstbewijs. De klant zal, onverminderd een beroep op vergoeding van eventueel geleden schade, onmiddellijk de betaalde sommen terugbetaald krijgen.

Aantal personen/kinderen/huisdieren

De reservering van een kamer komt tot stand voor een bepaald aantal personen. Indien het aantal klanten dit aantal overschrijdt, is de eigenaar gerechtigd extra klanten te weigeren of de toegang te weigeren. Deze weigering kan op geen enkele manier worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van de klant geen terugbetaling kan worden overwogen en het saldo opeisbaar blijft. 

Onze kamers zijn toegankelijk vanaf 16 jaar

Huisdieren zijn niet toegestaan. Bij niet-naleving van deze clausule door de klant kan de eigenaar de dieren weigeren. Deze weigering kan op geen enkele manier worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van de klant geen terugbetaling kan worden overwogen en het saldo opeisbaar blijft.

Wijziging van de verkoopvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.De aanvaarding en naleving van deze verkoopvoorwaarden worden als verworven beschouwd zodra de aanbetaling is gedaan.

Wet bescherming persoonsgegevens

In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, geniet de klant een recht op toegang tot en rectificatie van de gegevens die hem betreffen. De eigenaar stemt ermee in om de informatie die de klant heeft meegedeeld in geen geval door te geven aan andere bedrijven of organisaties voor reclamedoeleinden.